חסר רכיב

ווילי צורן

ווילי צורן
-
07-08-1922 - 01-09-1967
חסר רכיב